Wettelijke informatie

De vennootschap JUSTUS advocaten wordt vertegenwoordigd door Christel LENAERS die in België is ingeschreven en meer bepaald aan de balie Limburg. Zij voldoet aan de regelgeving van de Orde van Vlaamse Balies

De zetel van het kantoor is gevestigd te 3520 Zonhoven, Heuveneindeweg 34. Het ondernemingsnummer van de vennootschap is BE0679 826 577.

De advocaat kan per email worden bereikt christel.lenaers@justusadvocaten.be

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is verzekerd via de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899 bij de nv Amlin Europe, Koning Albert II laan 9 te 1210 Brussel en in tweede rang, polis 99.551.935 bij de nv AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel. Het lid van de vn is verzekerd voor een bedrag van 1.250.000 €. De aansprakelijkheid is tot deze bedragen beperkt. Hogere dekkingen zijn mogelijk en dienen vooraf aan de samenwerking te worden bedongen en schriftelijk overeengekomen.

Als advocaat ingeschreven aan de Balie Limburg is Christel Lenaers onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Limburgse Balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

Het kantoor biedt zijn diensten als advocaat aan met de voorkeurmateries zoals aangegeven op de informatiefiches van de advocaat. De overeenkomst die U aangaat is onderworpen aan het Belgisch recht en voor gebeurlijke geschillen is de rechtbank van Hasselt bevoegd.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft kan U mr. Christel LENAERS bereiken: Heuveneindeweg 34 te 3520 Zonhoven; via mail christel.lenaers@justusadvocaten.be of via telefoon op het nummer +32 478275638