Justus advocaten

JUSTUS ADVOCATEN

Ontdek ons aanbod

Uw belangen worden verdedigd voor de rechtbank, daar waar geen bemiddeling meer mogelijk blijkt. Praktijkdomeinen:
(Echt)scheidingen / familierecht / Jeugdrecht

 • Scheidingen
 • Verblijfsregelingen kinderen
 • Onderhoudsgelden (alimentatie) kinderen, partners
 • Omgangsregelingen grootouder – kleinkinderen
 • Schoolregelingen
 • Beëindiging Feitelijke Samenwoning
 • Onverdeeldheden
 • Echtscheiding Onderlinge Toestemming
 • Wijzigingen Huwelijkscontracten
 • Afstammingsgeschillen (betwistingen, erkenningen vaderschap)
 • Adoptie
 • Uithuisplaatsingen
 • Ondertoezichtstellingen