Justus begeleiding


Bij Scheiding

Kinderen ondervinden een grote negatieve invloed wanneer hun ouders uit elkaar gaan. Dit wordt weleens over het hoofd gezien door de ouders zelf. Bij zware zware discussies, ruzies, huiselijk geweld, vóór, tijdens of voorafgaand aan de beslissing om te scheiden, zitten de kinderen er midden in.


Scheidingsproces

Echtscheidingsprocessen duren nog steeds lang en plaatsen ouders in conflict ten opzicht van elkaar. Hun financiën worden door de scheiding al belast, laat staan door de procedure. Dit verhoogt alleen maar de afkeer tussen hen onderling, waardoor het kind dieper in het familiale conflict geplaatst wordt. Kinderen zijn angstig, zij weten niet wat er hun te wachten staat en wensen niet tussen hun ouders in te staan.


Rechtbank - Bemiddelaar

De huidige aanpak van de rechtbanken om de partijen eerst langs de Kamer van Minnelijke Schikking of een familiale trajectbemiddelaar te laten gaan, is alleen maar positief te noemen.

De focus moet hierbij op het belang van de kinderen liggen. Aan ouders kan uitgelegd worden dat zij niet meer als ex-partner verder functioneren, maar als samen-ouder.

De bemiddelaar kan het proces van de ouders vergemakkelijken om creatieve ouderschapsoplossingen naar voren te brengen.

De voordelen van bemiddeling voor kinderen die blootgesteld worden aan de bittere verbreking van de relatie van hun ouders, zijn dermate belangrijk dat familiale bemiddeling het proces van de eerste keuze dient te worden


RAADPLEEG JUSTUS voor Ouderschapsplanning

Het doel van het ouderschapsplan is in de eerste plaats om de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheden en rechten van elke ouder met betrekking tot het kind te regelen, zonder dat het kind zelf moet worden blootgesteld aan een onnodige vijandigheid tussen de ouders of mogelijke vervreemding van de ouders.

Een goed uitgewerkt en alomvattend ouderschapsplan vermindert het conflict en daardoor het mogelijke trauma dat het kind normaal ervaart in de nasleep van scheiding en echtscheiding.

De bemiddelaar zal tijdens de bemiddelingsgesprekken over opvoedingskwesties de partijen helpen om afstand te nemen van discussies als ex-partners; uitsluitend gericht zijn op ouderlijke posities en focussen op punten waarbij elke ouder de stappen kan herkennen die moeten worden ondernomen om een thuisomgeving na scheiding te creëren, vrij van de stressfactoren die normaal gesproken gepaard gaan met echtscheiding en ouderconflicten.

De bemiddelaar laat de ouders stilstaan bij mogelijke potentiële issues die op hun weg komen en die zich in de toekomst eventueel kunnen voordoen. Situaties waarbij de ouders op dat moment soms niet zullen stilstaan. Het helpt om dit te samen te kunnen bespreken en al op tafel te leggen, om toekomstige discussies te vermijden.

Stel vooraf de scheiding een ouderschapsplan op of laat je begeleiden.


Ouderschapsbegeleiding

Waar bemiddeling geen positief resultaat kan bereiken, biedt het traject van ouderschapsbegeleiding of -coördinatie mogelijkheden om de kinderen in de echtscheiding uit het conflict te trekken en te houden.

Meer info: Neem contact op.